Gå til innholdet
Meny

Observasjoner

Å observere betyr å iaktta det som skjer på en særlig oppmerksom måte. For å kunne hjelpe og støtte barna til en best mulig utvikling, bruker vi ulike observasjonsmetoder avhengig av situasjon og hva vi ønsker å observere. Selve observasjonene gjennomføres i hverdagsaktiviteter og lek. 

Som del av det systematiske språkarbeidet bruker vi TRAS (Tidlig registrering av språkutvikling). Gjennom TRAS får vi en oversikt over hva barnet mestrer innen de ulike områdene av språket, og ser hva vi eventuelt må hjelpe barnet litt ekstra med.

Andre observasjonsmetoder vi benytter av og til, er barnesamtaler og ALLE MED. ALLE MED brukes for å observere den sosiale mestringen hos barnet. Observasjonsskjemaet dekker seks utviklingsområder; språk, lek, sosioemosjonelt, sansing/motorikk, hverdagsaktiviteter og trivsel. Disse observasjonen gir et helhetlig bilde av barnet og det barnet mestrer, og gir oss en bevistgjøring om det pedagogiske tilbudet vi gir. 

Barnesamtaler bruker vi blant annet for å snakke med barna om vennskap og vennskapsrelasjoner. 

Det er viktig å nevne at ingen av observasjonsmetodene er tester hvor det forventes et bestemt svar eller en bestemt respons, men arbeidsverktøy som gir oss mulighet til å se barnets utviklingstrekk. 

 

 

Adresse

Haldensvingen 61
1387 Asker

Telefon

Ledelse 66789770/94984945
styrer@bastadmyra.no
Askeladden 940 51 589
anne-lill.mork@bastadmyra.no
Veslefrikk 940 51 654
hilde.kristin.johnsrud@bastadmyra.no
Rødhette 940 51 592
ellen.braathen@bastadmyra.no
Tommeliten 940 51 593
katarina.flanjak@bastadmyra.no
Utegruppene 955 53 306
Design: Tenk Kommunikasjon / Utviklet av: Imaker as